รถรับจ้างในจังหวัดพังงา เป็นรถรับจ้างเพื่อการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ เพราะพังงาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว ผู้คนมากมายมีความสนใจไปที่นั้น แต่ยังติดปัญหาเรื่องการเดินทางโดยรถ เราจึงได้มีการเปิดให้บริการรถรับจ้างเพื่อการขนส่งคนในการเดินท่องเที่ยว ราคาของเราคิดตามรอบการนั่งรถรับจ้าง หนังโป๊ฟรี ไม่คิดเป็นรถเหมา เพราะเราให้บริการนะพื้นที่นี้เป็นส่วนใหญ่ แต่ด้วยความที่มากไปด้วยลูกค้า ทางเราจึงได้จัดรูปแบบการบริการที่สร้างความคุ้มค่าแก่ลูกค้าได้หลายเทาตัวด้วยโปรโมชั่นทีทางลูกค้าเองสามารถเลือกได้ว่าใช้งานรถในลักษณะไหน รายวัน เดือน หรือแบบเหมา